Névadónkról

Falu Tamás, polgári nevén Balassa Lajos 1881. november 11-én született Kiskunfélegyházán. A Monor mellett lévő Vasad pusztán töltötte gyermekéveit, az elemi iskoláit Monoron végezte, majd Kecskeméten a Református Gimnáziumban érettségizett.

1900-ban Budapesten kezdett jogi tanulmányokat. Ebben az időben jelentek meg első írásai az Üstökös és a Borsszem Jankó című lapokban. 1907-ben ügyvédi vizsgát tett és Monoron kapott közjegyzői állást.

1911-ben jelent meg Ősz című verse a Hét-ben és ezzel Dr. Balassa Lajos közjegyzőre, aki akkor kezdte el használni a Falu Tamás nevet felfigyelt az irodalmi közvélemény. Lassan bekerült az akkori irodalmi élet elitjébe. Kiss József személyesen buzdítja írásra, Juhász Gyula levélben dicséri meg megzenésített verseit.

1924 augusztusában nevezték ki Ócsára közjegyzőnek, 1977-ig haláláig itt élt és alkotott.
Regényei: Hajnali mise, Majális, Vonatosok, Küszöb, Kicsinyesek, Nyolcvanas évek, Jánoska, A halottak is élnek, Öregek, Tiszta víz, Járásbíróék.

Verses kötetei: Költemények, Óperencia, Padok zenéje, Csipke,A lélek mindenütt kihajt, Évek illata, A délutánból este lesz, Kikötő, Térzene, Téli kikötő, Vidéki állomások (gyűjteményes kötet), Versek, „Ott születtem, ahol Petőfi és Móra.”


Könyvtárunk rövid története

A kultúra, a kulturált szórakozás iránti igény a 19. századi Ócsán is jelentkezett, mely az 1880. október 23-án létrejött Ócsai olvasókörben időközi sajtótermékek, könyvek, olvasásával eszmecsere útján történő ismeretgyűjtéssel valósulhatott meg.

Az olvasókör 1928. október 13-tól Ócsai Kaszinó néven működött tovább. A kizárólag értelmiségiekből álló 26 fős kaszinót különböző funkciókat, többek között könyvtárosi tisztséget is betöltő tisztikar irányította.

1896. november 19-én megalakult egy másik olvasókör is Polgári Olvasó- és Társaskör néven. Céljuk volt, hogy tagjaik számára otthonos körülményeket biztosítsanak olvasásra, társalgásra, kikapcsolódásra a mezőgazdasági munkák miatt október 15. és április 15. közötti időszakra korlátozva.

Az Ócsai Népkönyvtár a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 173 kötettel kezdte meg működését 1903-ban.
1954. december 1-én megalakult az Ócsai Községi Könyvtár. Első függetlenített könyvtárosa Pintér József volt, aki egyben segítséget nyújtott az iskolai és intézményi könyvtárak létesítésében is. Az olvasómozgalom szélesedésével a könyvtár az ismeretterjesztés és a művelődés aktív része lett.

A könyvtár életében 1964-ben változás állt be. Ekkor az Egressy Gábor Művelődési Ház mellé épített nagyobb, világosabb helyiségbe költözött.

A Községi Könyvtár bekerült a közművelődési könyvtárak hálózatába.

1981-ben az ócsai és megyei tanács pénzügyi összefogásával került sor Falu Tamás lakóházának megvásárlására.
A lakóházat sok munkával és ráfordítással könyvtárrá alakították. 2003-ban 7 millió Ft-os pályázatot nyert könyvtárunk. Ehhez 3 millió forint önrészt vállalt az önkormányzat. Ebből az összegből újítottuk fel az épületet és a berendezéseket. 2005. július 1-én megkapta Ócsa a városi címet, így az óta intézményünk Falu Tamás Városi Könyvtár néven működik.


Könyvtárunk szolgáltatásai

Olvasóink rendelkezésére 26 ezer kötet áll. Minden korosztály számára megtalálhatóak a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek. Helyben olvashatók a napilapok, folyóiratok, lexikonok, szótárak.
Látogatóink részére internet hozzáférést, nyomtatási, fénymásolási, faxolási lehetőséget biztosítunk a kölcsönzési rendben meghatározott díjtételek szerint.

Könyvtárunk gyűjti a helytörténeti dokumentumokat, ezért kérünk mindenkit, hogy helyi vonatkozású szakdolgozatából, diplomamunkájából 1példányt a könyvtár számára szíveskedjen bíztosítani.

A Falu Tamás hagyatékából kialakított emlékszoba nyitvatartási időben díjtalanul megtekinthető, de előre bejelentett csoportokat bármikor szívesen látunk nyitvatartási időn túl is.

Könyvtári rendezvényeinkre, melyeket programok címszó alatt megtalálhatnak belépődíj nélkül várunk mindenkit!

Megunt könyveit elcserélheti a könyvtárunkban működő könyvcsere akció keretében.

Internethasználat: 500 Ft/óra

Nyomtatás, fénymásolás: 20 Ft/oldal


Kölcsönzési rend

Közművelődési könyvtárunk szolgáltatásait mindenki igénybe veheti. Könyvtárunkban beiratkozási díj továbbra sincs.

Kölcsönzési idő 1 hónap (egy alkalommal 1 hónapos hosszabbítás kérhető).

Egyszerre maximum 10 könyv kölcsönözhető.

Kölcsönözni – beiratkozás után – saját olvasójeggyel lehet. (Könyvek, folyóiratok helyben olvasása beiratkozás nélkül is lehetséges).

A kölcsönzés rögzítése számítógépen történik, az átvételt aláírásával hitelesíti az olvasó. A kölcsönzött könyvek száma és a visszahozatali határidő az olvasójegyre is felkerül. Kérjük a visszahozatali határidő betartását!

Késedelmes vissza hozatal esetén napi 5 Ft/könyv késedelmi díjat számolunk fel.

Felszólítás díja 200 Ft.

A felszólítás utáni visszahozatali kötelezettség elmulasztása jogi következményekkel járhat!